CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT
Công Phú - Trọng Khanh
KỸ THUẬT
Quang Nhật
CASTER
Trọng Khanh
HẬU CẦN
Quang Nhật
QUAY PHIM
Văn Tiến
PHÁT TRỰC TIẾP
Nhóm BFG TEAM
ĐỒNG TỔ CHỨC
Venus Gaming
MPC Gaming
NHÀ TÀI TRỢ
Venus Gaming - 42 Phan Bội Châu, Huế