Tiêu đề câu hỏi Đặt câu hỏi nhận ngay trả lời?
Bộ soạn thảo văn bản có định dạng, entry_1442266023
Tác giả là thằng nào