Google
Trọng Khanh
Nói "Ok Google" để bắt đầu tìm kiếm bằng giọng nói.

Tìm kiếm mà không cần nhấc tay. Khi bạn nói "Ok Google", Chrome sẽ tìm kiếm những gì bạn nói tiếp theo.

Tìm hiểu thêm
Google.com.vn hiện đã có bằng các ngôn ngữ: English Français 中文(繁體)